Kolejne inwestycje w LCO – podpisanie umowy na roboty budowlane

W dniu 01.09.2020r. w siedzibie spółki Lubuskiego Centrum Ortopedii  doszło do podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych „Przebudowy części pomieszczeń dla Oddziału Ortopedii B, zlokalizowanego na 1 piętrze w budynku C wraz z montażem wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, cieplnej, medycznej oraz elektroenergetycznej.  Realizacja inwestycji do której przygotowania trwały 1,5 roku ( projekty, kosztorys, pozwolenia na budowę, uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków itd.) pozwoli na  zwiększenie posiadanych  liczby łóżek ortopedycznych o 6 sztuk ( w całości monitorujące parametry  życiowe po trudnych zabiegach operacyjnych) wraz z dostosowaniem wszystkich obiektów szpitala do wymagań PPOZ .

 

W spotkaniu uczestniczyli z ramienia LCO sp. z o.o. Pani Prezes Elżbieta Kozak, Kierownik Działu Technicznego i Zamówień Publicznych Pan Jacek Makowski, Pielęgniarka Naczelna i Epidemiologiczna Pani Jolanta Keklak oraz Pan Mirosław Piszczyński Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Z ramienia wykonawcy Pan Piotr Mickiewicz wykonawca całej inwestycji oraz  Pan Edmund Witczak Kierownik budowy.

 

Tak długo wyczekiwaną inwestycję, której wartość została oszacowana na kwotę 3.987.293,12 PLN, będziemy realizować ze środków własnych, które zgromadziliśmy dzięki bardzo dobremu zarządzaniu spółką.

Realizacja inwestycji pozwoli naszej placówce na dalsze podnoszenie jakości świadczonych usług i standardu szpitala. Bardzo nam zależy aby pacjenci czuli się u nas komfortowo i mieli zapewnione warunki na najwyższym poziomie. Planowane zakończenie prac planujemy na 31.12.2020r., tak więc widzimy się w Nowym 2021 Roku, w odremontowanym szpitalu a My, z myślą o Was, planujemy już kolejne inwestycje.