Rehabilitacja refundowana przez NFZ

Dział Rehabilitacji LCO wykonuje w ramach umowy z NFZ zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży Ośrodka. Pobyty na oddziale trwają od 3 do 6 tygodni.

Dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji wykonujemy cały szereg zabiegów i procedur  fizjoterapeutycznych:

1) Kinezyterapię – leczenie przy pomocy ruchu

– ćwiczenia bierne, czynno-bierne i wspomagane,

– ćwiczenia czynne, czynne w odciążeniu,

– naukę czynności lokomocyjnych,

– pionizację czynną i bierną,

– ćwiczenia funkcjonalne, ćwiczenia neurorozwojowe,

– gimnastykę oddechową, i inne.

2) Fizykoterapię

– magnetoterapię,

– laseroterapię,

– krioterapię,

– elektroterapię przy użyciu prądów diadynamicznych, interferencyjnych, TENS’a,  Kotz’a, prądów galwanicznych, elektrostymulacji, tonolizy, jonoforezy,

– naświetlanie światłem podczerwonym,

– parafinoterapię z wykorzystaniem Fango,

– leczenie polem elektromagnetycznym wielkiej częstotliwości,

– hydroterapię: masaż wirowy kończyn, masaż hydropowietrzny,

3) Masaż leczniczy

– masaż  leczniczy klasyczny,

– masaż segmentarny,

– masaż limfatyczny,

– masaż pneumatyczny.