Informacje dla pacjentów dotyczące przyjęć w okresie pandemii.

Informacja dla pacjentów

Wytyczne dla pacjentów mających skierowanie:

  • do  poradni specjalistycznej oraz na planowe przyjęcia na oddział ortopedyczny.

Główne wejście do szpitala od strony ulicy (ul. Zamkowa) jest przeznaczone tylko dla personelu Lubuskiego Centrum Ortopedii.

Pacjentów posiadających skierowanie do poradni oraz ci którzy mają być przyjęci na oddział ortopedyczny proszeni są o kierowanie się w stronę dziedzińca (kierunek zielony namiot)

W namiocie każdy pacjent ma przeprowadzony:

  • tzw. wstępny wywiad,
  • wypełnia ankietę – wywiad epidemiologiczny,
  • przez personel medyczny mierzona jest  temperatura ciała

Po wypełnieniu ankiety i uzyskaniu prawidłowego wyniku temperatury pacjent udaje się  do poradni specjalistycznej  ( wizyta w poradni ) lub do Oddziału Ortopedii B.

Pacjent planowy przyjęty na Oddział Ortopedii B przebywa tylko w swojej Sali.. Nie opuszcza sali do momentu uzyskania wyniku wymazu, który wykonany będzie na oddziale w kierunku COVID-19 .

Na wynik wymazu  pacjent  będzie oczekiwać około 24 godzin od momentu pobrania wymazu.