You are currently viewing 14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawcy

14 Czerwca – Światowy Dzień Krwiodawcy

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy! Tylko w ubiegłym miesiącu w naszym szpitalu przetoczonych zostało 17 jednostek krwi, z których skorzystało jedenastu pacjentów. Krew w naszym ośrodku pochodzi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, które sprawuje nadzór w tym zakresie w całym województwie lubuskim. Oddawanie krwi jest ratującym zdrowie i życie aktem solidarności, ponieważ pozyskanie jej jest możliwe tylko od drugiego człowieka. Dziękujemy Dawcom Krwi, szczególnie w ich dniu, za wrażliwość i otwartość na rzecz osób w potrzebie. Jesteście niezastąpieni!

Zapraszamy na nasze media społecznościowe!