Akredytacja

Przyznanie certyfikatu akredytacyjnego Lubuskiemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Ortopedycznemu SP ZOZ w Świebodzinie przez Ministerstwo Zdrowia.

W dniach 17-19 czerwca 2015 roku w Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno – Ortopedycznym w Świebodzinie odbył się przegląd akredytacyjny niezależnych wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie od wielu lat cieszy się wysokim uznaniem wśród pacjentów. W trosce o najwyższą jakość wykonywanych usług Dyrekcja Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Ortopedycznego w Świebodzinie podjęła starania o zdobycie certyfikatu akredytacyjnego. W październiku 2014 r LORO zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie „ Bezpieczny Szpital Bezpieczny Pacjent”. Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akredytacja szpitali w Polsce jest prowadzona przez Centrum Monitorowania jakości w Ochronie Zdrowia , które jest jednostką Ministerstwa Zdrowia. Zespół wizytatorów zewnętrznych dokonał szczegółowego przeglądu Ośrodka oraz oceny poziomu spełniania przez szpital wymagań zawartych w 221 standardach akredytacyjnych.

Ubieganie się o certyfikat akredytacyjny było dużym wyzwaniem, wymagało to ogromnego trudu, zaangażowania i poświęcenia wszystkich pracowników szpitala.

Przyznanie certyfikatu akredytacyjnego Lubuskiemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Ortopedycznemu SP ZOZ w Świebodzinie przez Ministerstwo Zdrowia.