ISO - System zarządzania jakością

W trosce o najlepszą opiekę nad naszymi Pacjentami już od 2004 roku posiadamy certyfikat poświadczający, że nasz Ośrodek wdrożył i realizuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015. W styczniu 2017 roku Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie przeszło kontrolę przeprowadzoną przez audytorów zewnętrznych, która potwierdziła skuteczność funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 w całym zakresie działalności naszego Ośrodka. Po raz kolejny w styczniu 2020r. oraz w czerwcu 2023r. odbyły się kontrole przeprowadzone przez audytorów zewnętrznych, które miały na celu zweryfikowanie, czy System Zarządzania Jakością jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu ISO 9001:2015. Obecnie Szpital posiada ważny certyfikat do 30.06.2026 roku. Norma ISO 9001 gwarantuje naszemu Szpitalowi, wypełnianie z najwyższą sumiennością wszystkich procedur obowiązujących w naszym Centrum oraz ciągłe je udoskonalanie, co jest potwierdzeniem, że systematycznie dążymy do perfekcji działań wszystkich naszych pracowników na każdym szczeblu dla dobra naszych Pacjentów. Norma ISO 9001 oznacza w praktyce, że Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza zapewnia naszym Pacjentom pełne poczucie bezpieczeństwa oraz profesjonalne zaangażowanie całego personelu w proces leczenia