Prawo atomowe

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i środowisko działalności polegającej na stosowaniu promieniowania jonizującego w celach medycznych.

Działając na podstawie art.32cpkt.2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.

Prawo Atomowe (t. j. Dz. U. Z 2023 r. poz. 1173 informujemy,iż- na podstawie indywidualnych pomiarów dozymetrycznych, w środowisku pracy,monitoringu dawek referencyjnych oraz oraz monitoringu urządzeń Rtg- na terenie Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. w komórkach organizacyjnych, stosujących promieniowanie jonizujące do celów diagnostyki medycznej, nie stwierdzono negatywnego wpływu tej działalności na zdrowie ludzi oraz na środowisko w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W Lubuskim Centrum Ortopedii wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Typ Aparatów Rtg:

  • Aparat jezdny Ramię C ZIEHM SOLO

  • Aparat jezdny Ramię C CIOS SELECT

  • Aparat jezdny do zdjęć rtg AGFA DR 100e

  • Aparat do zdjęć kostno-płucnych Multix Top SIEMENS

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie Aparatów rtg oraz na uruchomienie pracowni diagnostyki obrazowej .

Decyzje wydane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie

Na podstawie art. 17 ustawy Prawo Atomowe , w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu,pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych.

W przeciągu 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

W dniach 19.10.2023/ 30.11.2023 r przeprowadzone zostały pomiary dozymetryczne w środowisku pracy aparatów rtg rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X za osłonami stałymi wykazano,że dawki graniczne dla ogółu ludności i pracowników pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące Prawo Atomowe (Dz. U. 2023 poz.1173) nie są przekroczone.