Kadra

Pion administracyjny

Kadra Zarządzająca

Prezes Zarządu  Elżbieta Kozak
Biuro Zarządu tel. 68 47 50 601

Główna Księgowa Bogusława Ostaszewska
Tel.  68 47 50 635

Dział Kadr  Anna Szukała
Tel. 68 47 50 658

Dział Organizacji Świadczeń i Statystyki Medycznej Roksana Żarska
Tel. 68 47 50 609

Dział Techniczny i Zamówień Publicznych 
Tel. 68 47 50 615

Informatyk Robert Łobanowski
Tel. 68 47 50 670

Pion medyczny

Dyrektor ds. medycznych  lek. Filip Adamcewicz

Oddział Ortopedii A

Kierownik Medyczny – lek. Radosław Stanek
Dyżurka lekarska  tel. 68 47 50 638

Pielęgniarka Oddziałowa – Agnieszka Kowol
Dyżurka pielęgniarska  tel. 68 47 50 651

Oddział Ortopedii B

Kierownik Medyczny – dr.n.med. Paweł Kaczorowski
Dyżurka lekarska  tel. 68 47 55 077

Pielęgniarka Oddziałowa – Agnieszka Kowol
Dyżurka pielęgniarska  tel. 68 47 55 078

Oddział Rehabilitacji A,B

Kierownik Medyczny – lek. Cezary Chełchowski
Dyżurka lekarska  tel. 68 47 50 662

Pielęgniarka Oddziałowa – Agnieszka Ceglarek
Dyżurka pielęgniarska  tel. 68 47 50 616 lub 68 47 50 676

Blok operacyjny, sala pooperacyjna

Kierownik – lek. Jędrzej Jastrzębski
Tel. 68 47 50 672, 68 47 50 674

Dział Rehabilitacji Medycznej 

Koordynator – Marcin Błażków
Tel. 68 47 50 623, 68 47 50 646, 68 47 50 649

Inspektor ochrony danych 
Kontakt :
tel. 68 47 50 601 , fax 68 47 50 602
e-mail iod@loro.pl lub sekretariat@loro.pl
adres korespondencyjny : Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin