Poradnik w pytaniach i odpowiedziach

Ośrodek zapewnia trzy podstawowe posiłki dziennie

Badania laboratoryjne dla pacjentów stacjonarnych, niezbędne do wykonania określonej procedury są bezpłatne.

Nie, Ośrodek nie dysponuje bazą hotelową.

Nie – u Pacjentów, u których przewidziane jest wykonanie zabiegu operacyjnego jest zalecane

Informacje o Kolejkach Oczekujących Pacjentów można uzyskać pod nr tel. 68 – 452 23 12 / 68 475 06 00 oraz kolejki@loro.pl
w godzinach 8.00 – 13.00

 

W celu przyjęcia do szpitala na leczenie stacjonarne należy zgłosić się do Izby Przyjęć
w godzinach 9.00 –  11:00.

 • zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B (zalecane),
 • wcześniejsza dokumentacja leczenia danego schorzenia,
 • oznaczona grupa krwi (gdy wcześniej została oznaczona),
 • leki zażywane na stałe (w oryginalnych opakowaniach),
 • 2 kule łokciowe,
 • przybory toaletowe, ręcznik.
 • Dowód osobisty (w przypadku osób niepełnoletnich – dokument z peselem)
 • Szpital potwierdza ubezpieczenie w systemie e-WUŚ

Tak – w przypadku leczenia:

 • operacyjnego pod nr 068 452 23 12
 • rehabilitacyjnego usprawniającego nr 068 475 06 76
 • rehabilitacyjnego poszpitalnego nr 068 475 06 62
 • chirurgi ręki pod nr 068 475 06 00

Rejestracji można dokonać osobiście, telefonicznie (68 475 06 30 / 68 475 06 32) i mailowo (erejestracja@loro.pl).
Warunkiem wpisania jest uzyskanie skierowania od lekarza specjalisty na wykonanie określonego zabiegu operacyjnego bądź rehabilitację w oddziale stacjonarnym.

Obecnie zdjęcia wykonywane są aparatem cyfrowym i można je otrzymać za opłatą nagrane na nośniku CD/DVD.

Przy przyjęciu do LCO Sp. z o.o. pacjent powinien posiadać leki stosowane w związku z innymi schorzeniami (np. nadciśnienie, cukrzyca, itp).

Nie. Ośrodek zapewnia pacjentowi hospitalizowanemu na oddziale leki i materiały medyczne niezbędne do udzielenia określonego świadczenia.