Kursy i konferencje

Konferencja Kończyna Dolna – Co nas może zaskoczyć?

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

w kwietniu tego roku wspólnymi siłami Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii UM w Poznaniu oraz Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie zorganizowaliśmy spotkanie ortopedów na Zamku Szpitalników św. Jana w Łagowie. Tym samym powróciliśmy do tradycji naukowych konferencji ortopedycznych zainicjowanej przez LORO w roku 2006. A ponieważ tradycja zobowiązuje, więc kolejne sympozjum planujemy na rok 2019. Spotkamy się 12-13 kwietnia, aby razem z zaproszonymi wykładowcami porozmawiać o trudnych sytuacjach diagnostycznych i klinicznych w schorzeniach kończyny dolnej. Poruszymy m.in. problematykę endoprotezoplastyki biodra i kolana, ze szczególnym uwzględnieniem złamań okołoprotezowych, ale także zaprezentujemy rozwiązania w mogących zaskoczyć ortopedę diagnostyczno-terapeutycznych następstwach urazów
i chorób stopy.

Zachętą do udziału powinien być również fakt objęcia sympozjum patronatem przez Polskie Towarzystwo Artroskopowe.

Jako organizatorzy zapewniamy, że poza sporą dawką wykładów i dyskusji nie zabraknie zajęć praktycznych, w formie warsztatów, które przez lata były szczególnym wyróżnikiem spotkań łagowskich.

Zapraszamy do pełnego tajemnic zamku w Łagowie, do jednej z najciekawszych sal konferencyjnych w naszym kraju, na spotkanie w gronie najwybitniejszych specjalistów w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń kończyny dolnej… i tu mamy na myśli, oczywiście, naszych wykładowców oraz Państwa – naszych miłych Gości.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński
dr med. Marcin Sergiew

Schorzenia Kończyny Dolnej 2018

Serdecznie Państwa zapraszamy na Konferencję ortopedyczną organizowaną przez Lubuskie Centrum Ortopedii im. Lecha Wierusza, która odbędzie się na zamku Szpitalników św. Jana w Łagowie Lubuskim.

Komitet Naukowy konferencji, pod przewodnictwem prof. Jacka Kruczyńskiego, to zespół ponad 15 wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach.

Schorzenia Kończyny Dolnej, jest ogólnopolską konferencją organizowaną przez Lubuskie Centrum Ortopedii im. Lecha Wierusza, skierowaną głównie do lekarzy ortopedów oraz rehabilitantów.

Schorzenia Kończyny Dolnej 2017

Serdecznie Państwa zapraszamy na Konferencję ortopedyczną organizowaną przez Lubuskie Centrum Ortopedii im. Lecha Wierusza, która odbędzie się na zamku Szpitalników św. Jana w Łagowie Lubuskim. http://www.konczyna-dolna.pl/

Kurs Artroskopii Stawu Barkowego i Kolanowego z użyciem SUMULATORÓW OPERACYJNYCH.

Sponsorzy:

Kurs dedykowany lekarzom rezydentom w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Termin: 30 maja 2014 

Miejsce: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SPZOZ w Świebodzinie Kierownik naukowy: dr n.med. Marcin Sergiew
PROGRAM:

08.00 – Otwarcie kursu – dr n. med. Marcin Sergiew

08.10 – Wskazania do artroskopii stawu kolanowego – lek. Jędrzej Przygodzki

08.25 – Wskazania do artroskopii stawu barkowego – lek. Dawid Kawka

08.45 – 14.00 – warsztaty z użyciem Symulatorów Operacyjnych/ warsztaty
endoprotezoplastyki powierzchniowej Arthrosurface (na sztucznych kościach)
z podziałem na grupy

14.00 – lunch, zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów

Ilość uczestników – ok 20.
Uczestnicy kursu nie wnoszą żadnych opłat za udział.