Rozbudowa LCO o pawilon rehabilitacyjny

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt realizowany przez Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiot podległy JST polega na rozbudowie LCO o Pawilon Rehabilitacyjny wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia medycznego, w tym specjalistycznego na potrzeby zabiegów rehabilitacyjnych. Inwestorem przedsięwzięcia jest Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o. o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.

Projekt będzie realizowany na terenie Świebodzina (ul. Zamkowa 1, Miasto Świebodzin, Województwo Lubuskie).

Projekt nosi tytuł: „Rozbudowa LCO o pawilon rehabilitacyjny”.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę LCO sp. z o. o. poprzez wybudowanie w miejscu infrastruktury, która nie spełnia wymagań Pawilonu Rehabilitacyjnego i jego wyposażenie. Inwestycja zakłada budowę pawilonu na terenie LCO na potrzeby zwiększenia liczby łóżek na Oddziale Rehabilitacji, gdzie udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów rehabilitacji ortopedycznej i ogólnoustrojowej. Zaprojektowany budynek stanowi rozbudowę kompleksu szpitalnego i funkcjonowanie opiera się na istniejącym kompleksie szpitalnym, jak też istniejącej infrastrukturze technicznej. Projektowany budynek będzie podłączony do istniejącej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz gazowej i elektrycznej.

Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie ilości świadczeń rehabilitacyjnych realizowanych obecnie w LCO sp. z o. o. oraz poszerzenie tych świadczeń o pacjentów z niewydolnościami wynikającymi z przejścia COVID-19. Dotyczy to zarówno opieki stacjonarnej, jak i ambulatoryjnej.

Cele szczegółowe realizacji zadania projektu to:

 • Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie diagnozy, leczenia i opieki nad pacjentami dotkniętymi wymagającymi rehabilitacji;
 • podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie oraz zapobieganie niepokojącym trendom demograficznym oraz realizacja działań na rzecz zachowania zasobów pracy;
 • Wzmocnienie i dostosowanie infrastruktury LCO do skuteczniejszej rehabilitacji osób po przebytym COVID-19,
 • podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia.

W ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników:

 1. Produkty:
 • Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV33) – 1 szt.
 • Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory (CV15) – 20 szt.
 1. Rezultat bezpośredni
 • Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI 36) – 1 003 752 osób
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – 3 EPC, w tym:
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – kobiety – 2 EPC
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – mężczyźni – 1 EPC

Do efektów długofalowych (na poziomie oddziaływania), czyli rezultatów długofalowych projektu należy zaliczyć:

 • Skrócenie czasu oczekiwania oraz realizacji usług medycznych
 • Najwyższa jakość świadczonych usług
 • Poprawa wizerunku służby zdrowia
 • Zwiększenie efektywność pracy personelu
 • Poprawa jakości zarządzania placówką
 • Zwiększenie konkurencyjności LCO sp. z o. o. w regionie oraz w zachodniej części Polski.

Okres realizacji projektu obejmuje II kw. 2022 do IV kw. 2023 roku.

Wartość ogółem projektu: 39,17 mln PLN

Dofinansowanie z UE: 10,3 mln PLN

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Pawilon Rehabilitacyjny

16 stycznia 2023 roku zapisujemy dużymi i złotymi zgłoskami w naszej historii. Tego dnia Prezes Zarządu LCO podpisała umowę na dofinansowanie Pawilonu ze środków UE na kwotę ponad 10 mln zł, a następnie goście eventu podpisali akt erekcyjny, który następnie trafił do pamiątkowej tuby zamurowanej na terenie budowy. Dla potomnych i czasów, które przed nami.

A goście wyjątkowo dopisali, co bardzo nas cieszy. Byli z nami Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, członek Zarządu Województwa Marcin Jabłoński, posłanki Krystyna Sibińska i Katarzyna Osos, poseł profesor  Waldemar Sługocki, starosta powiatu świebodzińskiego Zbigniew Szumski, burmistrz miasta i gminy Świebodzin Tomasz Sielicki, radny województwa ziemi świebodzińskiej Zbigniew Kołodziej, dyrektorzy departamentów UMWL: panowie Marek Kamiński, Tomasz Wróblewski, Sławomir Kotylak i Daniel Roguski. LCO reprezentowali prezes Zarządu Elżbieta Kozak, główny lekarz szpitala Filip Adamcewicz, ordynator oddziału rehabilitacji Cezary Chełchowski i uczestniczyli w nim inni nasi pracownicy. Całość poprowadził pełnomocnik Zarządu ds. inwestycji i radny województwa Grzegorz Potęga. Ze strony wykonawców uczestniczyli: firmę Demiurg reprezentowali Mikołaj Jankowski (Prezes) i Marcin Śniegowski, a firmę Asbud Stanisław Pigla i Grzegorz Pigla. Z taką drużyną to można góry przenosić! Każdemu z osobna dziękujemy za jego cegiełkę już dołożoną do realizacji inwestycji. Bez tego zaangażowania na pewno to wszystko nie poszło by tak dobrze. 

Dziękujemy za liczne głosy sympatii i wsparcia. Nie mamy wątpliwości, że rozbudowa naszego szpitala o nowoczesny budynek jakim będzie Pawilon Rehabilitacyjny przyniesie wiele satysfakcji zarówno naszemu podmiotowi i naszym pracownikom, ale w szczególności wszystkim pacjentom, którzy tutaj trafią. A pierwszych mamy nadzieję podjąć jeszcze pod koniec tego roku.

 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia galerii zdjęć wykonanych przez Paweł Wańczko/Lubuskie.pl