Rozbudowa LCO o pawilon rehabilitacyjny

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt realizowany przez Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiot podległy JST polega na rozbudowie LCO o Pawilon Rehabilitacyjny wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia medycznego, w tym specjalistycznego na potrzeby zabiegów rehabilitacyjnych. Inwestorem przedsięwzięcia jest Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o. o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.

Projekt będzie realizowany na terenie Świebodzina (ul. Zamkowa 1, Miasto Świebodzin, Województwo Lubuskie).

Projekt nosi tytuł: „Rozbudowa LCO o pawilon rehabilitacyjny”.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę LCO sp. z o. o. poprzez wybudowanie w miejscu infrastruktury, która nie spełnia wymagań Pawilonu Rehabilitacyjnego i jego wyposażenie. Inwestycja zakłada budowę pawilonu na terenie LCO na potrzeby zwiększenia liczby łóżek na Oddziale Rehabilitacji, gdzie udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów rehabilitacji ortopedycznej i ogólnoustrojowej. Zaprojektowany budynek stanowi rozbudowę kompleksu szpitalnego i funkcjonowanie opiera się na istniejącym kompleksie szpitalnym, jak też istniejącej infrastrukturze technicznej. Projektowany budynek będzie podłączony do istniejącej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz gazowej i elektrycznej.

Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie ilości świadczeń rehabilitacyjnych realizowanych obecnie w LCO sp. z o. o. oraz poszerzenie tych świadczeń o pacjentów z niewydolnościami wynikającymi z przejścia COVID-19. Dotyczy to zarówno opieki stacjonarnej, jak i ambulatoryjnej.

Cele szczegółowe realizacji zadania projektu to:

 • Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie diagnozy, leczenia i opieki nad pacjentami dotkniętymi wymagającymi rehabilitacji;
 • podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie oraz zapobieganie niepokojącym trendom demograficznym oraz realizacja działań na rzecz zachowania zasobów pracy;
 • Wzmocnienie i dostosowanie infrastruktury LCO do skuteczniejszej rehabilitacji osób po przebytym COVID-19,
 • podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia.

W ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników:

 1. Produkty:
 • Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV33) – 1 szt.
 • Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory (CV15) – 20 szt.
 1. Rezultat bezpośredni
 • Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI 36) – 1 003 752 osób
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – 3 EPC, w tym:
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – kobiety – 2 EPC
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – mężczyźni – 1 EPC

Do efektów długofalowych (na poziomie oddziaływania), czyli rezultatów długofalowych projektu należy zaliczyć:

 • Skrócenie czasu oczekiwania oraz realizacji usług medycznych
 • Najwyższa jakość świadczonych usług
 • Poprawa wizerunku służby zdrowia
 • Zwiększenie efektywność pracy personelu
 • Poprawa jakości zarządzania placówką
 • Zwiększenie konkurencyjności LCO sp. z o. o. w regionie oraz w zachodniej części Polski.

Okres realizacji projektu obejmuje II kw. 2022 do IV kw. 2023 roku.

Wartość ogółem projektu: 39,17 mln PLN

Dofinansowanie z UE: 10,3 mln PLN

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Pawilon Rehabilitacyjny

16 stycznia 2023 roku zapisujemy dużymi i złotymi zgłoskami w naszej historii. Tego dnia Prezes Zarządu LCO podpisała umowę na dofinansowanie Pawilonu ze środków UE na kwotę ponad 10 mln zł, a następnie goście eventu podpisali akt erekcyjny, który następnie trafił do pamiątkowej tuby zamurowanej na terenie budowy. Dla potomnych i czasów, które przed nami.

A goście wyjątkowo dopisali, co bardzo nas cieszy. Byli z nami Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, członek Zarządu Województwa Marcin Jabłoński, posłanki Krystyna Sibińska i Katarzyna Osos, poseł profesor  Waldemar Sługocki, starosta powiatu świebodzińskiego Zbigniew Szumski, burmistrz miasta i gminy Świebodzin Tomasz Sielicki, radny województwa ziemi świebodzińskiej Zbigniew Kołodziej, dyrektorzy departamentów UMWL: panowie Marek Kamiński, Tomasz Wróblewski, Sławomir Kotylak i Daniel Roguski. LCO reprezentowali prezes Zarządu Elżbieta Kozak, główny lekarz szpitala Filip Adamcewicz, ordynator oddziału rehabilitacji Cezary Chełchowski i uczestniczyli w nim inni nasi pracownicy. Całość poprowadził pełnomocnik Zarządu ds. inwestycji i radny województwa Grzegorz Potęga. Ze strony wykonawców uczestniczyli: firmę Demiurg reprezentowali Mikołaj Jankowski (Prezes) i Marcin Śniegowski, a firmę Asbud Stanisław Pigla i Grzegorz Pigla. Z taką drużyną to można góry przenosić! Każdemu z osobna dziękujemy za jego cegiełkę już dołożoną do realizacji inwestycji. Bez tego zaangażowania na pewno to wszystko nie poszło by tak dobrze. 

Dziękujemy za liczne głosy sympatii i wsparcia. Nie mamy wątpliwości, że rozbudowa naszego szpitala o nowoczesny budynek jakim będzie Pawilon Rehabilitacyjny przyniesie wiele satysfakcji zarówno naszemu podmiotowi i naszym pracownikom, ale w szczególności wszystkim pacjentom, którzy tutaj trafią. A pierwszych mamy nadzieję podjąć jeszcze pod koniec tego roku.

 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia galerii zdjęć wykonanych przez Paweł Wańczko/Lubuskie.pl

Zawieszenie wiechy

     22 czerwca na Pawilonie Rehabilitacyjnym zawisła wiecha! To dla nas jako inwestora oraz wykonawców, czyli firm Demiurg z Poznania i Asbud z Gronowa powód do dużej satysfakcji wynikającej ze sprawnej realizacji inwestycji, wpisującej się w przyjęte założenia. Budowa Pawilonu przebiega wręcz ekspresowo i jedne prace gonią drugie. Pod wrażeniem budynku, który w stanie surowym jest gotowy w 95% byli nasi wczorajszy goście, w szczególności posłowie: Krystyna Sibińska, Katarzyna Osos i Waldemar Sługocki oraz członkowie Zarządu Województwa Marszałek Elżbieta Anna Polak i Marcin Jabłoński. Przechodząc przez budowę na drugą kondygnację gdzie docelowo będzie tzw. zielony ogród uczestnicy uroczystości zobaczyli liczne wizualizacje tego jak powinny konkretne pomieszczenia wyglądać docelowo. Kilka z nich załączamy do posta.

Prezes zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie Elżbieta Kozak podziękowała wszystkim zaangażowanym, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji. Podkreślała, że bez tego wsparcia tej inwestycji, by nie było i pracownicy lecznicy mają tego świadomość. – Budynek jest duży, większy niż był planowany, ale wynika to z tego, że musieliśmy połączyć wszystkie funkcje medyczne, które muszą tutaj być. Wysokość obiektu wynosi 13,5 m, długość 63 m, szerokość 31,5 m. Pomieści 50 pacjentów na poziomie pierwszym. Budynek jest bardzo energooszczędny. To jest wręcz obiekt z XXII wieku. Duży etap za nami, wiele jeszcze przed nami – mówiła prezes lecznicy. A potem wskazała: Wiechę na dachu Pawilonu Rehabilitacyjnego proszę ustawić.

Uroczystość powieszenia wiechy wywodzi się z XIV wieku i jest uznawana za symbol zakończenia pewnego etapu budowy – najczęściej oddania budynku w tzw. stanie surowym. W przypadku budowy Pawilonu Rehabilitacyjnego prace związane z tym stanem wykonane są na 95 proc. Jednak ich zawansowanie pozwala właśnie w tym momencie na realizację tej symbolicznej uroczystości. Wiele robót przebiega bowiem równolegle. Na dziś zakończonych jest wiele prac związanych z położeniem instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej. Zastosowane w budynku rozwiązania związane z wykorzystaniem w bardzo dużym stopniu ogrzewania podłogowego spowodowały, że w 50 proc. zaawansowania jest rozłożenie izolacji podłogowej oraz wylanie podłóg. Trwają daleko zaawansowane prace związane z montażem instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, a ta druga będzie dostępna we wszystkich salach dla chorych. Stolarka okienna jest wstawiona w całości budynku, natomiast tynki gipsowe położone są na całym parterze budynku oraz połowie pierwszej kondygnacji. Wszystkie sieci praktycznie zasilają już budynek.

Zdjęcia z portalu lubuskie.pl autorstwa Pawła Wańczko.

   Prace na budowie Pawilonu Rehabilitacyjnego idą w dobrym kierunku. W piątek 14 lipca 2023 r. Prezes LCO Elżbieta Kozak razem z pełnomocnikiem ds. inwestycji Grzegorzem Potęgą oraz projektantem Przemysławem Palenicą sprawdzili jak przebiegają prace na najważniejszej w ostatnich latach inwestycji realizowanej w naszej lecznicy. „Jesteśmy dosłownie dwa dni przed wejściem na jej teren drogowców i ekip odpowiedzialnych za elewację, więc obiekt zacznie się błyskawicznie zmieniać zewnętrznie i już niebawem zobaczymy go w zupełnie nowej odsłonie” – poinformował Krzysztof Sierżant kierownik budowy z firmy Asbud. Poza tym – co widać również na załączonych zdjęciach – w bardzo dużym stopniu zaawansowania są tynki i podłogi, liczne instalacje z klimatyzacyjną, wentylacyjną oraz ogrzewaniem podłogowym na czele, wstawiane są pierwsze szyby w drzwi i okna. Ostro pracuje również ekipa na dachu gdzie ma powstać tzw. zielony ogród. Na sporej przestrzeni dachu położona jest specjalna nawierzchnia przykryta papą. A sam dach w tym miejscu już niebawem zostanie poddany specjalnym testom szczelności. Wykonawcom głównym, a więc firmom Asbud z Gronowa i Demiurg z Poznania oraz wszystkim podwykonawcą dziękujemy za zaangażowanie i realizowanie prac zgodnie z założeniami.

Uroczyste otwarcie

Tak mówią i piszą o nas inni:

Lubuskie Centrum Informacyjne

HORYZONT TV