Ważniejsze numery telefonów

Administracja

Pion medyczny

 • Izba Przyjęć 68 475 06 54
 • e-mail izba.przyjec@loro.pl
 • Rejestracja do poradni ortopedycznej i rehab. 68 475 06 30
 • 68 475 06 32
 • e-mail poradnia@loro.pl
 • Rejestr oczek. na zabiegi operacyjne 68 45 22 312
 • 68 475 06 00
 • e-mail kolejki@loro.pl
 • Rejestr oczek. na zabiegi fizjoterapii 68 475 06 75
 • Rejestr oczek. na rehabilitację stacjonarną 68 475 06 62
 • Pielęgniarka Epidemiologiczna / Naczelna 68 475 06 53
 • Dział Farmacji Szpitalnej 68 475 06 73
 • Punkt pobrań materiału do badań 68 475 06 04
 • Pracownia RTG 68 475 06 68
 • Oddział Ortopedii A
 • Pielęgniarka Oddziałowa Ortopedii A 68 475 06 51
 • Sekretarka Medyczna Ortopedii A 68 475 06 38
 • Oddział Ortopedii B
 • Pielęgniarka Oddziałowa Ortopedii B 68 475 50 78
 • Sekretarka Medyczna Ortopedii B 68 475 50 77
 • Oddział Ortopedii C
 • Gabinet pielęgniarek Ortopedii C 68 475 06 16
 • Blok Operacyjny 68 475 06 72
 • Sala Pooperacyjna 68 475 06 74
 • Sterylizacja 68 475 06 56
 • Pawilon Rehabilitacyjny
 • Recepcja 68 475 06 75
 • Pokój lekarski 68 475 06 46
 • Sekretariat medyczny 68 475 06 62
 • Fizykoterapia 68 475 06 49
 • Gabinet pielęgniarek 68 475 06 63
 • Sala ćwiczeń 68 475 06 23

Nasza lokalizacja

Adres

Świebodzin 66-200, ul. Zamkowa 1

Telefon

+48 68 475 0 601

Email

sekretariat@loro.pl