Koronawirus - Informacje

informacje i zalecenia

Kwarantanna trwa:

 • 5 dni (jeśli udzielasz świadczeń chorym na COVID19 (np. jesteś lekarzem, pielęgniarką), jesteś żołnierzem lub funkcjonariuszem Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Ochrony Państwa),
 • 7 dni (wystawione skierowanie na test i powrót zza granicy).

Kwarantanna i izolacja

Na czym polega:

 • kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, z powodu ryzyka zakażenia;
 • izolacja – odosobnienie osoby chorej na SARS-CoV-2 z pozytywnym wynikiem testu.

Izolacja domowa

Trwa 7 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. Lekarz POZ może podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeżeli twój stan zdrowia będzie tego wymagał.

Jeśli wykonujesz zawód medyczny, jesteś żołnierzem lub funkcjonariuszem od 2 lutego Twoja izolacja będzie trwać:

 • 7 dni (od dnia uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2),
 • lub 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny).

Kwarantanna dla współdomowników
Kwarantanna osób mieszkających z osobą chorą na COVID-19 trwa tyle czasu, ile izolacja chorego.

Przez 30 dni od zakończenia choroby osoby, które zakończyły izolację lub hospitalizację nie zostaną objęte kwarantanną z powodu zamieszkiwania z osobą objętą izolacją.

Ważne! Jeśli z powodu mieszkania z osobą zakażoną objęto Cię kwarantanną przed 15.02, odbywasz ją na dotychczasowych zasadach (czyli przez okres izolacji osoby chorej i dodatkowe 7 dni). Dodatkowo:

 • osoby zaszczepione, które uzyskały negatywny wynik testu zostaną zwolnione z kwarantanny.
 • osoby niezaszczepione mogą zostać zwolnione z kwarantanny w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu po zakończeniu izolacji osoby, z którą mieszkają.

Kwarantanna

 • Kwarantanna dotyczy osób, które:
 • przekraczają granicę RP,
 • mieszkają z osobą zakażoną (izolowaną),
 • zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.

 

Czas trwania kwarantanny, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19:

 • dla osób, które udzielają świadczenia chorym na COVID-19, żołnierzy i funkcjonariuszy – 5 dni,
 • w wyniku skierowania na test (lekarz wystawił skierowanie) – trwa do chwili uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej niż 7 dni,
 • dla wracających zza granicy – 7 dni.

Podczas kwarantanny:

 • nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku występowania niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu.


Kto nie podlega obowiązkowej kwarantannie:

 • osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną COVID-19,
 • osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie,
 • osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 (jeśli kwarantanna została nałożona ze względu na chorobę współlokatora, kwarantanna osoby zaszczepionej będzie zdjęta dopiero po uzyskaniu przez nią negatywnego wyniku testu),
 • ozdrowieńcy, czyli osoby, które chorowały na COVID-19, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (jeśli kwarantanna została nałożona ze względu na chorobę współlokatora, kwarantanna ozdrowieńca będzie zdjęta dopiero po uzyskaniu przez nią negatywnego wyniku testu),
 • osoby współzamieszkujące z osobą na izolacji, które w ciągu ostatnich 30 dni same zakończyły izolację.

Ważne! Kwarantanna może dotyczyć osób zaszczepionych, jeśli np:

 • wracasz z wyjazdu spoza strefy Schengen i nie przedstawisz negatywnego wyniku test przy kontroli granicznej;
 • mieszkasz z osobą, która ma koronawirusa.

Negatywny wynik testu a zwolnienie z kwarantanny

Jeśli Twoja kwarantanna została nałożona ze względu na skierowanie na test, a wynik twojego badania jest negatywny, oznacza to, że nie masz koronawirusa i nie musisz przebywać już na kwarantannie. Zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny.

Jeśli jesteś zaszczepiony/a i Twoja kwarantanna została nałożona, ponieważ mieszkasz z osobą chorą na COVID-19, możesz wykonać test. Po otrzymaniu negatywnego wyniku zostaniesz zwolniony/a z kwarantanny.

Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Uwaga! Kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu, na który skierował nas lekarz podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu). Zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce, także kiedy konieczna jest wizyta u lekarza. W tych sytuacjach nie ma obowiązku zgłaszania się do sanepidu.

Zródło: www.gov.pl