You are currently viewing COVID-19 – szczepienia personelu placówek medycznych i aptek

COVID-19 – szczepienia personelu placówek medycznych i aptek
Narodowy Fundusz Zdrowia w dniu 14 grudnia br. opublikował na swojej stronie internetowej www.nfz.gov.pl listę tzw. szpitali „węzłowych”,
W związku z wyznaczeniem Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie im. dr Lecha Wierusza sp. z o.o. jako szpitala „węzłowego”, tzn. podmiotu, w którym będą wykonywane szczepienia personelu medycznego i niemedycznego oraz szczepienia personelu innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek, podmioty zainteresowane zaszczepieniem w LCO swoich pracowników proszone są o przesłanie zgłoszeń podmiotów na adres mailowy: sekretariat@loro.pl

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę i adres podmiotu, REGON, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz numery PESEL zgłaszanych pracowników a także skan zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej).

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w formacie *.doc.

tabela do uzupełnienia w formacie *.xls spakowana do formatu *.zip

Klauzula informacyjna w formacie *.doc

Na zgłoszenia podmiotów medycznych czekamy do dnia 24 grudnia 2020 r.

Kontakt do koordynatora wyznaczonego przez LCO: 68 47 50 653