You are currently viewing Endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego

Endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego

Jest to zabieg, który wykonuje się w przypadku wystąpienia zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. Choroba zwyrodnieniowa stawów (artroza) to zespół objawów związany z uszkodzeniem chrząstki stawowej i warstwy podchrzęstnej kości, który prowadzi do zmian w nasadach kości i wystąpienia odczynu zapalnego. Jest to najczęstsza choroba układu ruchu i przyczyna bólu stawów człowieka. Szacuje się, że aktualnie na świecie jest nią dotkniętych ok. 250 milionów ludzi. Jest to problem narastający w związku z wydłużającym się czasem życia i tym samym starzeniem społeczeństwa. W przebiegu choroby najczęściej dochodzi do zajęcia stawu kolanowego. Co ciekawe po 65 roku życia aż 80% populacji ma zmiany o charakterze zwyrodnieniowym widoczne na RTG, jednak tylko 25-30% odczuwa z tego powodu objawy i dolegliwości bólowe. Rozwój choroby jest wieloczynnikowy, a do przyczyn wystąpienia artrozy zaliczyć można:

– Wiek

Wraz ze starzeniem organizmu spada zdolność do regeneracji chrząstki

– Zmiany zwyrodnieniowe

– Leczone i nieleczone urazy stawów

– Wrodzone wady stawów

– Płeć żeńską

– Nadmierną masę ciała

– Charakter pracy

Osoby pracujące fizycznie, często kucające

– Zbyt intensywną aktywność fizyczną

Należy jednak pamiętać, że odpowiednio dobrana aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie stawów

Typowym objawem zwyrodnienia stawu kolanowego jest ograniczenie ruchomości oraz ból podczas początkowej aktywności po okresie bezruchu, czyli zazwyczaj z rana. Nasilenie dolegliwości jest również typowe po całym dniu pracy fizycznej. Bóle nocne i spoczynkowe nie są typowe dla tego schorzenia, jednak mogą pojawić się w zaawansowanym stadium choroby. Podstawowym badaniem pozwalającym na rozpoznanie choroby jest badanie RTG.

Leczenie w początkowym stadium choroby opiera się na uczestnictwie w zajęciach aerobowych, ćwiczeniach w wodzie, fizjoterapii, redukcji masy ciała u pacjentów z nadwagą lub otyłością oraz stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Gdy leczenie zachowawcze staje się niewystarczającą formą terapii, z pomocą przychodzi leczenie operacyjne. Jedną z metod zabiegowych jest całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego, gdzie cały staw zostaje zastąpiony sztuczną powierzchnią. Jest to leczenie zarezerwowane dla pacjentów z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową. Nasi ortopedzi uzyskują dostęp operacyjny małoinwazyjnymi metodami subvastus oraz midvastus, które nie uszkadzają mięśni prostowników kończyny dolnej. Dzięki temu pacjenci po zabiegu odczuwają mniejszy ból, zachowują tendencję do lepszej siły wyprostnej i szybciej mogą wrócić do sprawności. Podczas operacji wycina się całą powierzchnię stawową kości udowej oraz piszczeli i zastępuje się ją endoprotezą, która najczęściej mocowana jest do kości za pomocą cementu kostnego. Elementy endoprotezy dobierane są w zależności od typu pacjenta i zbudowane ze stopów metali, tworzyw metalowo-ceramicznych i części polietylenowych. Zabieg ma głównie na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych i przywrócenie funkcji stawu.

Zespół LCO wykonuje operację średnio w ciągu

0 minut

Standardowy pobyt w naszym szpitalu trwa

2-3 dni

Rocznie przeprowadzamy około

0
endoprotezoplastyk stawu kolanowego

Jak podkreślają nasi specjaliści bardzo ważna w przebiegu powrotu do zdrowia i uzyskania lepszego efektu jest odpowiednia rehabilitacja po wykonanym zabiegu. Należy pamiętać, że dobór metody operacyjnej i typu endoprotezy jest wspólnie ustalany podczas konsultacji lekarskiej tak, aby każdy nasz pacjent uzyskał jak najlepsze efekty leczenia.

Zapraszamy na nasze media społecznościowe!