Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. zatrudni lub nawiąże współpracę z

Inspektorem ds. Obronnych

Opis stanowiska:

 • Organizacja Stałego dyżuru Prezesa LCO Sp. z o.o.
 • Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia zadań obronnych
 • Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia
  mobilizacji i w czasie wojny – zabezpieczenie kadrowe
 • Współpraca z Burmistrzem w sprawach nałożenia świadczeń osobistych i rzeczowych
 • Współdziałanie ze służbą BHP przy doskonaleniu możliwości natychmiastowej ewakuacji
  pacjentów z zagrożonych budynków szpitalnych w przypadku wystąpienia miejscowego
  zagrożenia
 • Współpraca ze służbą BHP oraz służbami specjalnymi miasta (PSP, Policja, Inspektorat budowlany, Sanepid, Pogotowie) w zakresie przeprowadzenia ćwiczeń doskonalących procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • Współpraca z Gminnym i Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w sprawach
  dotyczących wykonania zadań obronnych oraz zarządzania kryzysowego
 • Prowadzenie działań zapewniających wyposażenie Ośrodka w awaryjne źródło energii elektrycznej, zapasowych ujęć wody pitnej i awaryjną sieć ciepłowniczą.

Wymagania:

 • Minimum 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku – warunek konieczny
 • Wykształcenie wyższe
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
 • Bardzo wysoki poziom umiejętności organizacyjnych
 • Silne ukierunkowanie na cel i rezultat
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych
 • Obsługa komputera (środowisko Windows, Microsoft Office: Word, Excel, Power Point)
 • Samodzielność i skuteczność w działaniu

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kompetencji
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego;

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV+ list motywacyjny) na adres: kadry@loro.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Inspektor ds. Obronnych.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha
Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na przechowywanie ich przez okres jednego roku od dnia zakończenia procesu
rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną współpracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, że usunięcie moich
danych może nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam, że jestem świadomy, iż mam prawo wycofać moją zgodę w każdym czasie (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych)”.