You are currently viewing Oferta pracy – pielęgniarka instrumentariuszka

Oferta pracy – Pielęgniarka Instrumentariuszka

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. nawiąże współpracę z Pielęgniarką Instrumentariuszką na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na pielęgniarskim udziale w pracach zespołów operacyjnych w zakresie instrumentacji operacyjnych zabiegów ortopedycznych i chirurgii urazowej wg opracowanych przez LCO Sp. z o.o. planów operacyjnych w oparciu o standardowe procedury operacyjne (SOP) na Bloku Operacyjnym obowiązujące w LCO Sp. z o.o. na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny – informacji udziela Dział Kadr pod numerem tel. 68 475 06 58

Zapraszamy na nasze media społecznościowe!