You are currently viewing Poznaj zespół LCO – Beata Oborska

Poznaj zespół LCO – Beata Oborska, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Pochodzi ze Świebodzina, gdzie ukończyła Liceum Medyczne, a następnie specjalizację z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego w Poznaniu. Swoje doświadczenie w pracy zbiera od niemal 29 lat, rozpoczynając pracę na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w szpitalu w Świebodzinie, a następnie w naszym ośrodku ortopedycznym. Pisząc w wielkim skrócie, do jej obowiązków należy opieka nad pacjentami poddawanymi znieczuleniu podczas zabiegów operacyjnych. Swoimi działaniami sprawia, aby nasi pacjenci podczas zabiegów czuli się bezpiecznie, komfortowo i przede wszystkim nie doznawali bodźców bólowych. Na pytanie co lubi w swojej pracy, odpowiada z wielkim uśmiechem, że… wszystko! Największą satysfakcję daje jej praca z pacjentami. Kocha swój dom, ogród, rodzinę i przyjaciół, a wolny czas przeznacza na zabawę ze zwierzakami i podróże motocyklem.

Zapraszamy na nasze media społecznościowe!