Remont dziedzińca

Zakończyła się kolejna  inwestycja polegająca na wymianie nawierzchni dziedzińca, gdzie betonowe skorodowane płyty zostały zastąpione kostką, przebudowie nawierzchni stropu nad istniejącą kotłownią, rewitalizacji istniejących schodów wraz z balustradami, wykonaniu chodników, dróg i parkingów, wykonaniu infrastruktury technicznej w zakresie branży sanitarnej oraz elektrycznej oraz budowie windy zewnętrznej do budynku rehabilitacji. Celem inwestycji była obsługa komunikacyjna istniejących obiektów należących do Lubuskiego Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Koszt inwestycji to ponad milion złotych a 300 tysięcy pochodziło z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Wykonawca “MOT-BUD-EKO” Mariusz Sokólski, Rusinów 90, 66-200 Świebodzin

Zapraszamy Państwa do obejrzenia galerii zdjęć wykonanych przed i po remoncie.