Remont ortopedii B oraz innych pomieszczeń

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż I etap największej od dekady inwestycji w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie właśnie się zakończył.W dniu 01.09.2020r. w siedzibie spółki Lubuskiego Centrum Ortopedii została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Przygotowania do realizacji inwestycji trwały 1,5 roku ( projekty, kosztorys, pozwolenia na budowę, uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków itd.). Wartość została oszacowana na kwotę 3.987.293,12 PLN i była realizowana ze środków własnych, które zgromadziliśmy dzięki bardzo dobremu zarządzaniu spółką.

Prace budowlane polegały na:
Modernizacji elewacji budynku Bloków operacyjnych
Dostosowaniu całego szpitala do wymogów przeciwpożarowych
Pracach malarskich wszystkich pomieszczeń szpitalnych
Przebudowie części pomieszczeń dla Oddziału Ortopedii B.
Oddział Ortopedii B zyskał 6 dodatkowych łóżek ortopedycznych w całości monitorujących parametry życiowe po trudnych zabiegach operacyjnych. Nowy oddział ortopedyczny wyposażony jest w wentylację mechaniczną, klimatyzację cieplną, medyczną, elektroenergetyczną oraz w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, co z pewnością pozwoli naszej placówce na podnoszenie jakości świadczonych usług.
Pierwsze przyjęcia na oddział planowane są na styczeń 2021 roku.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia galerii zdjęć wykonanych przed a następnie po remoncie ortopedii B