Remont pomieszczeń piwnic budynku A

Piwnica wyjście A
Piwnica wyjście AB
Piwnica korytarz A
Piwnica korytarz AB
Wyjście A
Wyjście AB

W dniu 24.11.2021r. w siedzibie spółki Lubuskiego Centrum Ortopedii została podpisana umowa na realizację kolejnej, bardzo ważnej dla naszego szpitala inwestycji pn. „Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnic budynku A szpitala na pomieszczenia socjalne dla pracowników medycznych”. Inwestycja ta podniesie jakość warunków pracy personelu medycznego oraz zapewni dostosowanie szpitala do wymagań higieniczno-sanitarnych. W efekcie jej realizacji powstaną szatnie dla 80 osób wraz z wyposażeniem, jadalnia oraz część sanitarna w postaci natrysków oraz pomieszczeń higienicznych.
W spotkaniu uczestniczyli z ramienia LCO sp. z o.o. Pani Prezes Elżbieta Kozak wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Panem Piotrem Owsińskim. Z ramienia wykonawcy Pan Radosław Kaczmarek – właściciel firmy ZR-B Kaczmarek z Międzyrzecza.
Inwestycja obejmie nieco ponad 300 m powierzchni piwnic szpitala, którą do tej pory omijały większe remonty. Całość prac została oszacowana na prawie 900 tys. zł, z czego 600 tys. zł jest wsparciem z Urzędu Marszałkowskiego. Zakończenie remontu planowane jest w II kwartale 2022 roku.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia galerii zdjęć wykonanych przed a następnie po remoncie pomieszczeń