You are currently viewing Świetne wyniki naszego szpitala

W dniu wczorajszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii, w którym udział wzięli: Pan Sebastian Ciemnoczołowski – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Pan Adam Urbaniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oraz Pani Elżbieta Kozak – Prezes Zarządu.

W trakcie posiedzenia wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie Pani Elżbieta Kozak przedstawiła m.in. sprawozdanie finansowe za rok 2023, które udowodniło intensywny rozwój LCO poprzez wzrost przychodów szpitala. Wzrost ten za ubiegły rok wyniósł ponad 10 mln złotych, a całkowite osiągnięte przez szpital przychody stanowiły kwotę ponad 50 mln złotych w skali roku. Warto nadmienić, że w tym samym okresie szpital realizował największą w swojej historii inwestycję tj. rozbudowę LCO o nowy budynek rehabilitacji, której koszt całkowity wyniósł 47 mln zł, z czego wkład własny szpitala stanowił ponad 20 mln zł. Ośrodek w Świebodzinie inwestuje ponadto w rozbudowę systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego, jak również zakupuje niezbędny sprzęt medyczny celem ciągłej poprawy jakości świadczonych usług medycznych. Zarząd Szpitala wraz ze wszystkimi członkami Rady Nadzorczej otrzymał absolutorium z wykonania zadań za rok 2023.

Miło nam również poinformować, że na kolejną trzyletnią kadencję Prezesa Zarządu została powołana Pani Elżbieta Kozak – serdecznie gratulujemy!

Na koniec Zgromadzenia przedstawiciele Lubuskiego Centrum Ortopedii złożyli podziękowania za dotychczasowe wsparcie Zarządu Województwa Lubuskiego oraz życzyli dalszej, tak wspaniałej współpracy w następnych latach!

Zdjęcia: Katarzyna Jach/Lubuskie.pl