You are currently viewing Wyjątkowa operacja – trochleoplastyka z osteotomią kości udowej

Wyjątkowa operacja – trochleoplastyka z osteotomią kości udowej

W ostatnim czasie nasi lekarze wraz z zespołem przeprowadzili wyjątkową operację trochleoplastyki z osteotomią kości udowej. Skomplikowaną procedurę trochleoplastyki wykonuje się w przypadku nawrotowych zwichnięć rzepki, które mogą wynikać z nieprawidłowej budowy anatomicznej kości udowej, a dokładniej dysplazji jej bloczka. Fizjologicznie bloczek tworzy tor, po którym porusza się rzepka, a więc kiedy dochodzi do jego dysplazji, rzepka ma patologiczną ruchomość i ułożenie, co w dłuższej perspektywie czasu może doprowadzić do zmian zwyrodnieniowych. Drugim elementem zabiegu było wykonanie osteotomii kości udowej czyli kontrolowanego przecięcia kości, odpowiedniego ustawienia i doprowadzenia do jej prawidłowego zrostu. Całość ma na celu wyrównanie wrodzonych lub nabytych wad kości oraz przywrócenie jej prawidłowej funkcji. Ośrodków, w których wykonywane są takie operacje jest w Polsce niewiele, tym bardziej jesteśmy dumni i cieszymy się, że należymy do tego grona!