Oddział rehabilitacji

fb-02240

Kierownikiem Oddziału Rehabilitacji jest lek. Cezary Chełchowski, specjalista z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Kadrę lekarska uzupełniają lek. Joanna Chełchowska specjalista z rehabilitacji medycznej.

Funkcję pielęgniarki oddziałowej pełni Agnieszka Ceglarek.

Oddział Rehabilitacji LCO Sp. z o.o. prowadzi usprawnianie pacjentów Ośrodka, jako kontynuacja wcześniej rozpoczętego leczenia ortopedycznego,  jak również  pacjentów kierowanych z różnych oddziałów i poradni specjalistycznych współpracujących z LCO Sp. z o.o.

Oddział zapewnia pacjentom wysoki standard świadczonych usług, a także miłą i przyjazną atmosferę, która sprzyja uzyskiwaniu dobrych efektów terapeutycznych. Personel medyczny Oddziału posiada wysokie kwalifikacje i umiejętności, co przy jednocześnie bardzo dobrym wyposażeniu sprzętowym, umożliwia stosowanie różnorodnych form terapii, dzięki którym pacjenci szybciej uzyskują sprawność.

Podstawowy  zakres realizowanych zadań na Oddziale Rehabilitacji:

– usprawnianie po operacjach ortopedycznych (endoprotezoplastyki, rekonstrukcje więzadłowe, inne),
– usprawnianie chorych po urazach, złamaniach,
– usprawnianie chorych z problemami zwyrodnieniowymi,
– usprawnianie chorych z zespołami bólowymi,
– usprawnianie chorych po amputacjach,
– usprawnianie pacjentów z chorobami pochodzenia neurologicznego i reumatycznego,
– i inne.

Oddziały

Kontakt

Poradnie specjalistyczne